Urtegaarden, Cypresolie æterisk olie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Cypresolie æterisk olie, 10 ml

205292

-

Cypresolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Cypresolie.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk cypresolie. Fremstillet ved vanddampdestillering af kogle fra Cupressus sempervirens L.

Kosmetik: Virker antiseptisk, sammentrækkende og svedhæmmende. Velegnet til fedtet hud. Duft: Mellemnote. Kun til udvortes brug.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Farlig ved hudkontakt. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Cypresolie æterisk olie, 10 ml

Urtegaarden, Cypresolie æterisk olie, 10 ml

Cypresolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Cypresolie.