Urtegaarden, Eucalyptusolie æterisk olie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Eucalyptusolie æterisk olie, 10 ml

205296

-

Eucalyptusolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Eucalyptusolie.

Flere detaljer

45,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk eucalyptusolie. Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Eucalyptus radiata.

Som smag i slik, kager og anden madlavning. Kosmetik: Virker antiseptisk, kølende og stimulerer blodcirkulationen. Velegnet til alle hudtyper. Duft: Topnote. Levnedsmiddelkvalitet.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisninger i opskriften. Max 1%. Må aldrig indtages ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Eucalyptusolie æterisk olie, 10 ml

Urtegaarden, Eucalyptusolie æterisk olie, 10 ml

Eucalyptusolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Eucalyptusolie.