Urtegaarden, Grapeolie æterisk olie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Grapeolie æterisk olie, 10 ml

205312

-

Grapeolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Grapeolie.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk grapeolie. Fremstillet ved koldpresning af usprøjtet skal fra Citrus x paradisi.

Som smag i slik, kager og anden madlavning. Kosmetik: Virker opstrammende og elasticitetsøgende. Virker desuden rensende. Velegnet til uren, fedtet og moden hud. Duft: Topnote. Levnedsmiddelkvalitet.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Grapeolie æterisk olie, 10 ml

Urtegaarden, Grapeolie æterisk olie, 10 ml

Grapeolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Grapeolie.