Urtegaarden, Kamferolie hvid, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Kamferolie hvid, 10 ml

205321

-

Kamferolie hvid, 10 ml, Urtegaarden,
Kamferolie.

Flere detaljer

39,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk kamferolie. Fremstillet ved vanddampdestillering af ved fra Cinnamomum camphora.

Kosmetik: Øger blodgennemstrømningen. Velegnet til alle hudtyper. Duft: Topnote. Kun til udvortes brug.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Kamferolie hvid, 10 ml

Urtegaarden, Kamferolie hvid, 10 ml

Kamferolie hvid, 10 ml, Urtegaarden,
Kamferolie.