Urtegaarden, Rosmarinolie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Rosmarinolie, 10 ml

205411

-

Rosmarinolie, 10 ml, Urtegaarden,
Rosmarinolie, økologisk.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk rosmarinolie ØKO. Fremstillet ved vanddampdestillering af økologiske blade fra Rosmarinus officinalis.

Kosmetik: Rosmarinolie stimulerer blodcirkulationen og virker rensende. Velegnet til tør hud. Duft: Topnote. Kun til udvortes brug.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp. Indånd ikke pulver/røg/gas/ tåge/damp/spray. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjen-beskyttelse /ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Rosmarinolie, 10 ml

Urtegaarden, Rosmarinolie, 10 ml

Rosmarinolie, 10 ml, Urtegaarden,
Rosmarinolie, økologisk.