Urtegaarden, Stjerneanisolie æterisk olie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Stjerneanisolie æterisk olie, 10 ml

205421

-

Stjerneanisolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Stjerneanisolie.

Flere detaljer

39,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk stjerneanisolie. Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Illicium verum.

Som smag i slik, kager og anden madlavning. Duft: Mellemnote. Levnedsmiddelkvalitet.

Ingredienser

Daglig dosis

-

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Stjerneanisolie æterisk olie, 10 ml

Urtegaarden, Stjerneanisolie æterisk olie, 10 ml

Stjerneanisolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Stjerneanisolie.