Urtegaarden, Niaouliolie æterisk olie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Niaouliolie æterisk olie, 10 ml

205373

-

Niaouliolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Niaouliolie.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk niaouliolie. Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Melaleuca viridiflora.

Kosmetik: Virker antiseptisk og sammentrækkende. Velegnet til uren og fedtet hud. Duft: Topnote. Kun til udvortes brug.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Niaouliolie æterisk olie, 10 ml

Urtegaarden, Niaouliolie æterisk olie, 10 ml

Niaouliolie æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Niaouliolie.