Urtegaarden, Bergamotolie Ø æterisk olie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Bergamotolie Ø æterisk olie, 10 ml

205269

-

Bergamotolie Ø æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Bergamotolie, økologisk.

Flere detaljer

65,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk bergamotolie ØKO. Fremstillet ved koldpresning af skal fra økologisk Citrus bergamia.

Som smag i slik, kager og anden madlavning. Kosmetik: Virker opfriskende, antiseptisk og rensende. Velegnet til uren og fedtet hud. Duft: Topnote. Levnedsmiddelkvalitet.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp.I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Bergamotolie Ø æterisk olie, 10 ml

Urtegaarden, Bergamotolie Ø æterisk olie, 10 ml

Bergamotolie Ø æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Bergamotolie, økologisk.