Urtegaarden, Citronolie Ø æterisk olie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Citronolie Ø æterisk olie, 10 ml

205282

-

Citronolie Ø æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Citronolie, økologisk.

Flere detaljer

45,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk citronolie ØKO. Fremstillet ved koldpresning af skal fra økologisk Citrus limonum.

Som smag i slik, kager og anden madlavning. Kosmetik: Olien virker opfriskende, rensende, sammentrækkende og stimulerer blodcirkulationen. Velegnet til uren og fedtet hud. OBS: Fotosensibiliserende. Duft: Topnote. Levnedsmiddelkvalitet.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisninger i opskriften. Dosering: Max 1%. Må aldrig indtages ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Brandfarlig væske og damp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Citronolie Ø æterisk olie, 10 ml

Urtegaarden, Citronolie Ø æterisk olie, 10 ml

Citronolie Ø æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Citronolie, økologisk.