Urtegaarden, Æbleblomst duftolie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Æbleblomst duftolie, 10 ml

205214

-

Æbleblomst duftolie, 10 ml, Urtegaarden,
Duftstoffer.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

Naturlige og/eller naturidentiske aromatiske duftstoffer.

Velegnet som duft i kosmetik og duftlamper.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Advarsel: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Æbleblomst duftolie, 10 ml

Urtegaarden, Æbleblomst duftolie, 10 ml

Æbleblomst duftolie, 10 ml, Urtegaarden,
Duftstoffer.