Urtegaarden, Tea Treeolie vild æterisk olie, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Tea Treeolie vild æterisk olie, 10 ml

205424

-

Tea Treeolie vild æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Tea treeolie.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk Tea treeolie. Fremstillet ved vanddampdestillering af blad og ved fra Melaleuca alternifolia.

Kosmetik: Virker antiseptisk, inflammationshæmmende og rensende. Velegnet til uren og fedtet hud. Duft: Topnote. Kun til udvortes brug.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Undgå udledning til miljøet.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Tea Treeolie vild æterisk olie, 10 ml

Urtegaarden, Tea Treeolie vild æterisk olie, 10 ml

Tea Treeolie vild æterisk olie, 10 ml, Urtegaarden,
Tea treeolie.