Sonett, Desinfektionsmiddel hånd Sonett, 300 ml Forstør

Sonett, Desinfektionsmiddel hånd Sonett, 300 ml

-

Desinfektionsmiddel hånd Sonett, 300 ml, Sonett,
Desinfektionsmiddel med pumpe.

Flere detaljer

65,00 kr

Varebeskrivelse

Sonett hånd desinfektionsmiddel med pumpe.
Klar til brug alkohol opløsning til hygiejnisk hånddesinfektion.
Effektiv mod bakterier, svampe, influenzavirus og norovirus.

Ingredienser

Vegetabilsk alkohol (ethanol) 70 % Vegetabilsk glycerin* Bergamot æterisk olie* (indeholder limonene og linalool) Kaliumsalt af citronsyre Vand

Brugsanvisning og anvendelse

Gnid dine hænder med et pump i 1 minut.

Advarsel: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild. Rygning forbudt.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Sonett, Desinfektionsmiddel hånd Sonett, 300 ml

Sonett, Desinfektionsmiddel hånd Sonett, 300 ml

Desinfektionsmiddel hånd Sonett, 300 ml, Sonett,
Desinfektionsmiddel med pumpe.