Urtegaarden, Pebermynteolie æterisk Ø, 10 ml Forstør

Urtegaarden, Pebermynteolie æterisk Ø, 10 ml

15326

-

Pebermynteolie æterisk Ø, 10 ml, Urtegaarden,
Pebermynteolie, økologisk.

Flere detaljer

49,00 kr

Varebeskrivelse

100% naturlig æterisk pebermynteolie ØKO. Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra økologisk Mentha piperitae ex arvensis.

Som smag i slik, kager og anden madlavning. Kosmetik: Olien kan tilsættes i produktion af kosmetiske produkter. Virker kløestillende, kølende og rensende. Velegnet til alle hudtyper. Duft: Topnote.

Ingredienser

Brugsanvisning og anvendelse

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Anmeldelser

Vær den første til at anmelde dette produkt

Skriv en anmeldelse (Spørgsmål her vil ikke blive besvaret)

Urtegaarden, Pebermynteolie æterisk Ø, 10 ml

Urtegaarden, Pebermynteolie æterisk Ø, 10 ml

Pebermynteolie æterisk Ø, 10 ml, Urtegaarden,
Pebermynteolie, økologisk.